“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Eind aan ontslagrecht ambtenaren vanaf 2015

11 apr, 2011 | Politiek
9,7
Klanten vertellen

1144 beoordelingen

Regeringspartij CDA en oppositiepartij D66 willen vanaf 2015 een einde maken aan de extra ontslagbescherming van ambtenaren. De twee partijen dienen daartoe maandag een initiatiefwetsvoorstel in bij de Tweede Kamer.

Gelijke arbeidsrechten voor alle werknemers. Dat is de insteek van CDA-Kamerlid Eddy van Hijum en zijn D66-collega Fatma Koser Kaya. Op dit moment genieten ambtenaren vaak meer bescherming dan anderen die in loondienst werken. Dit verschil is hen een doorn in het oog.

Uitzonderingen

Wel willen de Kamerleden een uitzondering maken voor enkele groepen, zoals militairen en rechters. Dat is nodig om de onafhankelijkheid in hun handelen te garanderen, zeggen de twee. ”Bovendien hebben bijvoorbeeld militairen uit de krijgsmacht een andere arbeidsverhouding. Zij mogen niet staken, en moeten op elk moment inzetbaar zijn. Dat vergt dan toch een aparte rechtspositie.”

In de plannen van CDA en D66 zullen de regels van het reguliere arbeidsrecht van toepassing worden op ongeveer 95 procent van de ambtenaren. Van Hijum en Koser Kaya zien hun wetsvoorstel als een ”eerste stap” om de overheid te flexibiliseren.

Wisselen van baan

Zo zouden door de huidige verschillen in rechtsposities nu weinig mensen overstappen van de private naar de publieke sector en andersom. Van Hijum noemt het ”van groot belang” dat mensen makkelijker van baan gaan wisselen, ongeacht of het een functie bij de overheid of in het bedrijfsleven is. Vooral omdat door de toenemende vergrijzing in verschillende sectoren tekorten aan personeel gaan ontstaan, bijvoorbeeld in de zorg en in het onderwijs.

In het regeerakkoord van het minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van PVV is ook al afgesproken dat het ambtenarenrecht wordt gelijkgetrokken met het gewone arbeidsrecht.