“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Als ambtenaar heb je een voorbeeldfunctie. Dit merkte ook een politieagente die onlangs werd ontslagen, omdat zij schulden had.

Loonbeslag

De vrouw werkt sinds 1999 bij de politie. Vanaf 2010 gaat het financieel niet zo best. Zij heeft schulden en er volgt een loonbeslag. In 2014 en 2015 gebeurt dit nog een keer. De korpschef wijst haar op haar verantwoordelijkheden en geeft ook aan dat dit soort problemen kunnen leiden tot disciplinaire gevolgen. Helaas verbetert de situatie niet en in 2016 worden, wegens plichtsverzuim, 24 verlofuren ingehouden. Het plichtsverzuim zit hem er in dat de vrouw niet heeft voorkomen dat er loonbeslag werd gelegd. De maatregelen heeft weinig zin, want al snel wordt er nog een aantal keer loonbeslag gelegd.

Voorwaardelijk ontslag

De korpschef moet iets doen en besluit de agente voorwaardelijk ontslag te geven. Dit is in 2016. Er wordt een proeftijd van twee jaar afgesproken. De vrouw maakt bezwaar, maar dit wordt niet gegrond verklaard. De afspraak wordt al snel gebroken. Hetzelfde jaar wordt er weer loonbeslag gelegd. De korpschef kan niets anders doen dat de vrouw direct op non-actief stellen en schorsen. Iets later krijgt zij strafontslag. Zij gaat in bezwaar bij de bezwaarcommissie en krijgt gelijk. De korpschef verklaard haar bezwaar echter ongegrond. De vrouw stapt naar de rechter. Volgens haar heeft zij er wel degelijk alles aan gedaan om loonbeslag te voorkomen. Toch krijgt de korpschef gelijk. Uiteindelijk gaan zowel de korpschef als de agente in hoger beroep.

Hoger beroep

In het hoger beroep blijkt dat de vrouw niet goed op de hoogte was van de financiële situatie, omdat haar man haar post verborg. Zij had een moeilijk huwelijk en had de nodige problemen met haar echtgenoot. Dat blijkt een grote rol te hebben gespeeld in het hele verhaal. Zo blijkt dat haar man geld opnam van de bankrekening waar mevrouw haar hypotheek op stortte. Hij probeert haar constant in de problemen te brengen. De Raad is dan ook van oordeel dat de korpschef de loonbeslagen onterecht als plichtsverzuim heeft aangemerkt. De vrouw heeft wel degelijk gedaan wat zij kon om dit te voorkomen. Nu er geen sprake blijkt te zijn van plichtsverzuim is het ontslag ook niet meer terecht en wordt het ontslag teruggedraaid.