“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Ontslag ambtenaar om kritische tweets

26 mrt, 2024 | Rechtspraak
9,7
Klanten vertellen

1144 beoordelingen

Een overheidsinstelling wil een ambtenaar ontslaan vanwege de kritiek die zij uitte via social media op het coronabeleid binnen het bedrijf.

Achtergrond situatie

De werkneemster had vanaf 2020 een vast dienstverband. Bij haar aanstelling legde ze de ambtseed af. Ze beloofde de gedragscode te volgen. De gedragscode houdt onder andere in dat je geen nevenfuncties mag uitvoeren zonder toestemming van de werkgever.

Onenigheid

Begin 2021 wordt de werkneemster door haar leidinggevende uitgenodigd voor een gesprek. Hij had gezien dat ze bezig was met het oprichten van een eigen politieke partij. Daarom wilde hij bespreken of dit in strijd was met de geldende regels rondom het uitvoeren van nevenfuncties. Een ander punt wat hij wilde bespreken waren haar controversiële berichten op Twitter. In deze berichten uit ze veel kritiek uit op de overheid en het coronabeleid. Haar leidinggevende wijst haar in het gesprek erop dat haar berichten op social media niet passen bij het zogenaamde ‘goed ambtenaarschap’. Ze belooft haar leidinggevende om rekening te houden met de gevoelens van collega’s en samenwerkingspartners. Desondanks blijft ze kritische berichten plaatsen. Haar werkgever schorst haar voor twee weken.

Weerwoord ambtenaar

De ambtenaar beweert later dat ze haar Twitteraccount heeft verkocht. Hiermee geeft ze aan dat ze niet verantwoordelijk is voor de laatste berichten die zijn geplaatst. Daarom stelt ze haar werkgever voor om samen een mediationtraject te volgen. Haar werkgever wijst dit af en biedt een beëindigingsovereenkomst aan. Dit weigert ze. Ze besluit zich vervolgens zonder overleg met haar werkgever kandidaat te stellen voor een politieke partij. In het verkiezingsprogramma van deze politieke partij staat het volgende opmerkelijke standpunt: de betreffende overheidsinstelling moet opgeheven worden. De werkgever is er nu goed klaar mee en verzoekt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Oordeel rechter

De rechter oordeelt dat het kandidaatschap en de geposte berichten op social media vallen onder de vrijheid van meningsuiting. Deze zaken hebben geen directe invloed op haar werkzaamheden bij de overheidsinstelling of op de overheidsinstelling zelf. Ook haalt de rechter aan dat in de gedragscode niets gemeld staat over persoonlijk sociale mediagebruik. Het oordeel van de rechter luidt dat de ambtenaar niet ontslagen mag worden. De werkneemster is blij en geeft aan dat ze concrete afspraken wil maken met haar werkgever over haar sociale media-activiteiten. Ook belooft ze grof taalgebruik achterwege te laten.