“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Onderwijs wil hogere salarissen

31 mrt, 2019 | Algemeen
9,7
Klanten vertellen

1144 beoordelingen

Voor het eerst in de geschiedenis hebben basisscholen tot en met universiteiten gezamenlijk gestaakt. Ze willen hogere salarissen in het onderwijs.

Basisscholen

Het was niet de eerste staking voor basisschoolleraren. Ze vragen al bijna twee jaar om betere salarissen. De missie is deels geslaagd. Ze krijgen er jaarlijks zo’n 270 miljoen bij. Maar ze willen meer om het salarisverschil met leraren op middelbare scholen te minderen; 560 miljoen euro om precies te zijn. Want waarom zou een leraar op een middelbare school meer moeten verdienen? Op de basisschool is de werkdruk net zo hoog, heb je ook grote klassen, groeit het lerarentekort enorm en valt een groot aantal leraren overspannen uit. Om verandering te creëren moet het lerarentekort worden teruggedrongen. Een eerlijk salaris zou daarbij helpen, betoogt PO-in-Actie. Er zijn nu al vierdaagse schoolweken op sommige scholen. Ook staan op sommige scholen onbevoegde leraren voor de klas.

Onderwijsondersteuners

De Algemene Onderwijsbond (AOb)strijdt ook voor een eerlijker salaris voor schoolleiders en onderwijsondersteuners zoals conciërges. Zij hebben er in de loop der tijd meer werk bijgekregen, maar het salaris past daar niet bij.

Middelbare scholen

Op de middelbare school staan sommige leraren vier in plaats van vijf dagen voor de klas, omdat ze anders hun werk niet af krijgen. Ze strijden voor minder lesuren, zodat ze meer tijd krijgen om hun lessen goed voor te bereiden. Maar om het aantal lesuren terug te krijgen is 675 miljoen euro nodig. Daarbij vindt de AOb dat docenten nauwelijks carrière kunnen maken. Als je kijkt waarom middelbare scholieren niet voor een lerarenopleiding kiezen, is het salaris één van de hoofdredenen om af te haken. Ook daarom moet er een hogere salarisschaal komen. Hiervoor vragen ze 246 miljoen euro.

Het Mbo

Bij het mbo is de concurrentie met het bedrijfsleven groot. Het lerarentekort is ook hier een probleem. Zieke leraren komen soms zelfs naar school om les te geven omdat er anders geen les is. Daarom eisen ze een goede beloning en betere doorstroommogelijkheden (117 miljoen euro). Het gebeurt regelmatig dat mensen die carrière willen maken uit de klas worden gehaald en bijvoorbeeld kwaliteitszorg gaan doen. De salarissen hebben jarenlang stilgestaan, zegt de AOb. De bond vindt het tijd voor loonsverhogingen.

Hbo

In het hbo klagen docenten over de groter wordende klassen en volle collegezalen. Studenten vinden dat ze te weinig begeleiding krijgen. Er moet meer geld komen zodat er meer docenten aangesteld kunnen worden. Want net als op de universiteiten groeit het aantal studenten gestaag, maar klagen hbo-scholen zich over dat de financiering van de overheid niet mee stijgt.

Universiteiten

Bomvolle collegezalen, docenten die geen tijd hebben om scripties kritisch na te kijken, uitpuilende laboratoria. De klachten van universitair docenten liegen er niet om. En dus ligt er een eis van 1,15 miljard euro op tafel. Er is te weinig geld om persoonlijke aandacht te bieden aan studenten. Nu zijn er situaties waarin één docent voor duizend studenten staat. Er hangt de universiteiten een bezuiniging van 40 miljoen euro boven het hoofd. Die moet wat de actievoerders betreft als eerste van tafel.