“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”
9,7
Klanten vertellen

1144 beoordelingen

In veel sectoren is er een tekort aan personeel. Het begon met grote tekorten in de zorg, de bouw, horeca en onderwijs, maar ook in andere sectoren wordt de situatie nu nijpend.

Moeilijk vervulbare vacatures

Jaarlijks brengt het UWV een rapport uit over moeilijk vervulbare vacatures. Het totale aandeel moeilijk vervulbare vacatures blijft met 45 procent ongeveer gelijk. Wel valt het op dat er steeds meer verschillende banen zijn die niet makkelijk opgevuld kunnen worden. Voor het eerst horen hier ook overheidsberoepen bij. Zo zijn er te weinig beleidsmedewerkers voor milieu en ruimtelijke ordening en is er ook een tekort aan stedenbouwkundigen.

Verspreid

Het personeelstekort verspreidt zich langzaam maar zeker over de hele arbeidsmarkt. “De klassieke tekortsectoren – zorg, bouw, onderwijs en logistiek – zijn weer vertegenwoordigd, maar voor het eerst zien we er nu ook ‘kantoorfuncties’ bij zitten”, vertelt Freek Kalkhoven, arbeidsadviseur bij het UWV.

Beroepen met personeelstekorten

Het aantal beroepen die kampen met een personeelstekort lijkt flink te stijgen. Vorig jaar telde het UWV 80 beroepen waarbij dit probleem zich voordeed. Dit jaar stopt de teller op 140 beroepen. “Bij deze toename moet wel een kanttekening geplaatst worden. Dit jaar hebben we in het onderzoek met meer nauwkeurigheid de beroepen in kaart kunnen brengen met dit probleem. Het kan zijn dat een beroep er vorig jaar eigenlijk bij hoorde, maar dat we dat niet met zekerheid konden vaststellen”, legt Kalkhoven uit.

Vakmensen

De functies die het lastigst in te vullen zijn, zijn die waar veel specifieke kennis en vaardigheden voor nodig zijn. In ruim de helft van de gevallen gaat het om beroepen waarvoor vakmensen worden gevraagd. Toch worden ook vacatures zonder instroomeisen steeds moeilijker op te vullen. Daarnaast zijn bepaalde beroepen ook gewoon minder populair. Dit geldt bijvoorbeeld voor beroepen die lichamelijk zwaar zijn. Mensen hebben nu best veel keus en kiezen dan toch iets dat aantrekkelijker is.

De tekorten lijken de komende tijd nog niet af te nemen. Zo lang het goed gaat met de economie zullen deze tekorten blijven bestaan.