“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Ministerie gaf onterecht buitenlandvergoeding aan ambtenaar in Den Haag

25 mrt, 2019 | Politiek
9,7
Klanten vertellen

1144 beoordelingen

Topambtenaar Henk Brons ontving ruim 40.000 euro als compensatie voor het wonen in het buitenland. Dit gebeurde terwijl hij grotendeels in Den Haag woonde en werkte. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft fouten gemaakt bij de toekenning van de buitenlandvergoeding aan Henk Brons. Dat concludeert de Auditdienst Rijk (ADR) in een gepubliceerd rapport.

Situatie

Henk Brons was vanaf 2015 vertegenwoordiger van Nederland op Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Hij ontving de buitenlandvergoeding ter compensatie van leefkosten en eventuele dubbele woonlasten. In september 2017 kreeg Brons een andere functie erbij. Hij werd gevraagd als waarnemend directeur Koninkrijksrelaties in Den Haag. Voor deze functie verhuisde hij terug naar Nederland.

Richtlijnen

In de negen maanden dat Brons beide functies uitvoerde, was hij maar zestien dagen op Curaçao. Toch ontving hij in deze maanden ruim 40.000 euro buitenlandvergoeding. Dit is in strijd met de richtlijnen van het ministerie. In de richtlijnen staat dat ambtenaren alleen aanspraak maken op de regeling als zij hun post in het buitenland op jaarbasis niet langer dan zestig dagen achtereen verlaten. Het ministerie hanteerde deze regel niet vanwege Brons zijn “uitzonderlijke situatie”.

Terugbetalen

De ADR concludeert nu dat de vergoeding onterecht was. Volgens de ADR had het ministerie beter de regeling kunnen toepassen voor gedetacheerde ambtenaren die tijdelijk terug zijn in Nederland. Dan zou Brons zijn uitkering zijn doorgelopen, maar met een lager bedrag. Brons zelf heeft volgens de ADR geen schuld hieraan. Desondanks heeft de ambtenaar zelf besloten om een deel van de vergoeding terug te betalen.