“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”
9,7
Klanten vertellen

1144 beoordelingen

Een op de zes Nederlanders zorgt voor een kind, ouder of vriend en valt daardoor onder de noemer mantelzorger. Hieronder vallen ook veel ambtenaren. Mantelzorg heeft vaak nogal wat effect op de mantelzorger zelf. De zorg gaat ten koste van het sociale leven en zorgt er ook voor dat mantelzorgers zich over het algemeen vaker ziek melden. Het kan er zelfs voor zorgen dat iemand overbelast raakt. De gemeente Hoorn komt mantelzorgende ambtenaren tegemoet door hen een fiscaal voordeel te bieden. “Je kiest er immers niet voor om mantelzorger te worden. Dit overkomt je”, zo zegt wethouder Samir Bashara.

Zwaar

Mensen die naast hun werk zorgen voor anderen hebben het zwaar. De zorg gaat ten koste van de vrije tijd en legt veel verantwoordelijkheid neer bij de mantelzorger. De druk is hoog en dit zorgt ervoor dat het verzuim van mantelzorgers stijgt. Dit vooral als de zorg al meer dan twee jaar duurt.

Ambtenaren en mantelzorg

Toch lijkt het erop dat ambtenaren mantelzorg op een andere manier benaderen dan de rest van de beroepsbevolking. Zij lijken beter in staat om de zorg voor hun naast uit te besteden aan professionals. Dit komt waarschijnlijk omdat zij beter de weg weten binnen het gemeentelijke apparaat en omdat zij beter weten waar zij kunnen aankloppen voor hulp. Opvallend is ook dat ambtenaren minder uren aan mantelzorg besteden dan ‘gewone’ mantelzorgers. Waar een ‘gewone’ mantelzorger per dag gemiddeld zo’n twee uur aan de zorg besteedt, is de ambtenaar ongeveer anderhalf uur aan het zorgen. Toch ervaren zij het wel als een zwaardere last. Eén op de vier geeft aan moeite te hebben het vol te houden.

Extra kosten

Mantelzorgers maken vaal extra kosten door bijvoorbeeld hulpmiddelen die moeten worden aangeschaft of reiskosten van en naar degene die hulp nodig heeft.  Hierdoor komt er financieel ook soms nog een probleem om de hoek kijken. Op dit gebied wil de gemeente Hoorn hun mantelzorgende medewerkers tegemoet komen. Ambtenaren die kosten maken voor de zorg voor anderen kunnen zij fiscaal uit ruilen. Medewerkers kunnen per jaar maximaal 300 euro aan onkosten opgeven bij de salarisadministratie. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op het brutoloon, waardoor je hier minder belasting over hoeft te betalen. “Zo heb je een fiscaal voordeel. Het is een bescheiden bedrag, maar we moeten binnen de ruimte in de werkkostenregeling blijven. We gaan dit jaar ervaren hoe het werkt en hoeveel mensen er belangstelling voor hebben”, aldus Bashara.