“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Loonakkoord ambtenaren FNV verliest hoger beroep

29 okt, 2015 | Rechtspraak
9,7
Klanten vertellen

1144 beoordelingen

Het gerechtshof in Den Haag heeft het verzoek van de FNV om de gemaakte afspraken over loonstijging ongeldig te laten verklaren afgewezen. De FNV ging in hoger beroep tegen de loondeal die de overheid in juli met de vakbonden sloot.

Volgens het FNV zou de loonstijging tot een verslechtering van het pensioen leiden van de 2,8 miljoen deelnemers van het ambtenarenpensioenfonds ABP. FNV is geen partij bij het loonakkoord wat de overheid sloot met drie vakorganisaties. Het FNV is in een vroeg stadium wel betrokken geweest, maar besloot zelf het overleg te verlaten. Het FNV vindt echter dat pensioenverslechtering onacceptabel is. Het hof verwierp de argumenten van het FNV. Volgens het hof was er met de overige vakbonden de vereiste meerderheid om het akkoord te sluiten.