“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”
9,7
Klanten vertellen

1144 beoordelingen

Het lerarentekort wordt een steeds groter probleem in het onderwijs. Binnen tien jaar zal het aantal vacatures in het voortgezet onderwijs oplopen tot 1200 in 2027.

Zorgen

De overkoepelende Vereniging van Scholen in het voortgezet onderwijs (VO-raad) maakt zich zorgen. ” Op basis van prognoses, zoals de recente regionale arbeidsmarktramingen voor leraren van de rijksoverheid, is te voorspellen dat scholen wel zullen moeten besluiten bepaalde vakken bij gebrek aan docenten niet meer te geven. Wij zetten ons in om dit hoger op de politieke agenda te krijgen en om het niveau van ‘pleisters plakken’ te overstijgen”, vertelt Stan Termeer van de VO-raad.

Geen vervanging

Er zijn veel voorbeelden te noemen van docenten die ineens een ander vak moeten geven, gepensioneerden die terug worden gevraagd en schooldirecteuren die zelf maar voor de klas gaan staan. Dit allemaal omdat er in veel gevallen geen vervanging is voor een zieke collega. “We zetten nu dus onderbevoegden, gepensioneerden of veel te dure mensen voor de klas. Maar gezien de uitstroom en instroom van docenten in het onderwijs, kan ik voorspellen dat we volgend jaar al vakken moeten schrappen”, waarschuwt Martin van den Berg van de Stichting Eindhovens christelijk Voortgezet Onderwijs.

Schrappen

Scholen moeten straks gaan schrappen. Zo zullen leerlingen in de toekomst minder keuzevakken aangeboden krijgen en minder lesuren krijgen. Bepaalde vakken, bijvoorbeeld informatica en Duits zullen verdwijnen. Dit als gevolg van het lerarentekort. Andere probleemgebieden zijn wiskunde, natuurkunde, Frans en scheikunde.

Basisschool

Ook op de basisscholen zijn er problemen. Ook hier wordt het steeds lastiger om zieke docenten te vervangen. Het komt nu al regelmatig voor dat kinderen naar huis worden gestuurd, omdat er geen goede oplossing is. Ook hier gaat de directeur uiteindelijk soms zelf maar voor de klas staan. Het is een onhoudbare situatie geworden en daarom roept de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) op tot actie. Veel basisscholen hebben dan ook afgesproken dat zij komende week hun zieke collega’s niet zullen vervangen.

Nog meer ziekmeldingen

“We kunnen niet blijven pappen en nathouden of bezig blijven met kortetermijnoplossingen. Al dat pleisters plakken, leidt straks alleen maar tot nog meer ziekmeldingen en burn-outs”, stelt AVS-voorzitter Petra van Haren.

Vacatures

De problemen in het onderwijs spelen al langere tijd. In schooljaar 2017/2018 bleef zo’n 20 procent van de vacatures in het onderwijs meer dan drie maanden open staan. Bij 70 procent van de vacatures kwamen er minder dan vijf sollicitaties binnen. Dit probleem zal de komende jaren alleen maar groter worden.

Pensioen en imagoprobleem

Een van de belangrijke oorzaak hiervan is dat veel docenten relatief oud zijn. Bijna een kwart is 55 jaar of ouder. Komende jaren zullen er dan ook veel leraren met pensioen gaan. Hier zullen mensen voor in de plaats moeten komen. Het aantal studenten dat kiest voor de pabo blijft daarbij achter. Volgens de docenten zelf komt dit vooral door een imagoprobleem.

15 maart wordt er door een aantal grote onderwijsvakbonden een nationale staking georganiseerd. Op deze manier wil zowel het basis-, middelbaar- als het hoger onderwijs aandacht vragen voor de steeds hoger wordende werkdruk en het toenemende lerarentekort.