“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Weinig leraren naar hogere salarisschaal

16 mei, 2017 | Algemeen
9,7
Klanten vertellen

1144 beoordelingen

Te weinig leraren stromen door naar een hogere salarisschaal. In 2014 had het percentage leraren dat doorstroomde naar de hogere schaal al 40 procent moeten zijn. Vorig jaar lag het percentage pas op 26 procent.

Extra geld

“Leraren worden tekort gedaan, doordat scholen hun afspraken niet nakomen”, zo zegt Loek Schueler van vakbond CNV Onderwijs. Enige tijd geleden is afgesproken dat scholen structureel extra geld krijgen om docenten te laten doorstromen naar hogere salarisschalen. In de praktijk komt hier dus weinig van terecht. “Het lijkt erop dat onderwijsinstellingen hoge eisen stellen aan docenten die willen doorgroeien. Dit is tegen de afspraken en belemmerd de doorstroom. Wij zullen de scholen hierop gaan aanspreken”, aldus Schueler.