“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Inhuren extern personeel aan banden

24 jun, 2010 | Politiek
9,7
Klanten vertellen

1144 beoordelingen

De Tweede Kamer wil voor de ministeries een norm van maximaal tien procent voor het inhuren van extern personeel. Volgens Ank Bijleveld (staatssecretaris Binnenlandse Zaken) is deze norm niet haalbaar.

De SP wil de huidige norm van dertien procent van de totale personeelskosten verlagen naar tien procent. Dit voorstel is al door de Tweede Kamer aangenomen. Door de norm van vorig jaar te verlagen kan er enorm bezuinigd worden. Bijleveld geeft echter aan dat het vastleggen van een nieuwe norm slecht is voor het flexibel inzetten van personeel.

Bijleveld is van mening, dat het niet verstandig is op dit moment een nieuwe norm in te voeren. Volgens haar zou een strengere norm tot meer overschrijdingen leiden.

Uit cijfers van de Algemene Rekenkamer blijkt, dat maar zeven ministeries vorig jaar onder de norm van dertien procent zijn gebleven. Uit een overzicht dat Bijleveld naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, blijkt verder nog dat er ten opzichte van 2008 in 2009 5,3% meer is uitgegeven aan het inhuren van extern personeel.