“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Gemeente wil gericht jonge ambtenaar werven

19 feb, 2018 | Algemeen
9,7
Klanten vertellen

1144 beoordelingen

Bij de gemeente ontstaat vergrijzing onder de ambtenaren. Om die reden gaat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het kabinet vragen om gericht jongeren te werven. Op dit moment mag er geen specifieke leeftijdsgrens worden gecommuniceerd in vacatureteksten. Dit kan worden gezien als leeftijdsdiscriminatie.

Leeftijdsdiscriminatie

Leeftijdsdiscriminatie in een vacature was lange tijd verboden. Maar van januari tot 2014 tot januari 2016 mochten werkgevers specifieke vacatures openstellen voor jongeren. De overheid wilde op de toenemende jeugdwerkloosheid op die manier bestrijden. Jongeren waren door de crisis te lang aan de kant blijven staan. Daarnaast waren ook vacatures voor enkel 50 plussers toegestaan in deze periode. Nu de werkgelegenheid weer is toegenomen is er geen juridische grondslag meer voor dit werkgelegenheidsbeleid.

Generatiepact

Veel gemeenten hebben een Generatiepact ingevoerd. Dit is een senioren/jongerenregeling. Oudere ambtenaren kunnen ervoor kiezen minder te gaan werken. De besparing op de loonkosten wordt vervolgens ingezet voor het aannemen van jonge ambtenaren. Om de Generatiepact effectief te kunnen inzetten is een Algemene Maatregel van Bestuur ( AMvB ) nodig. Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid wordt dan ook verzocht een juridische grondslag te creëren. Zolang de AMvB nog niet van kracht is wordt het kabinet gevraagd een voorlopige ontheffing af te geven.