“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Gemeente geen afspiegeling van de bevolking

27 jun, 2017 | Algemeen
9,7
Klanten vertellen

1144 beoordelingen

De gemeente is nog altijd geen afspiegeling van de bevolking. Er zijn maar weinig ambtenaren met een migratieachtergrond en het blijkt lastig te zijn om dit te veranderen. Zelfs gemeenten met relatief veel allochtone bewoners hebben maar weinig allochtonen in dienst.

Anoniem solliciteren

Wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA) uit Den Haag constateerde dat het de gemeente niet voldoende lukte om meer ambtenaren met een migratieachtergrond aan te nemen. Als proef stelde hij anoniem solliciteren binnen de gemeente verplicht. Hierbij worden bepaalde gegevens van de sollicitant weggelaten. Het gaat dan voornamelijk om informatie als naam, afkomst en sekse. De proef blijkt te werken. Vorig jaar werden er tijdens de proefperiode 39 mensen aangenomen, waarvan er 14 een multiculturele achtergrond hadden. Dit waren er drie keer zoveel als voorheen.

Aansluiting niet verliezen

Ook andere gemeenten zijn op zoek naar oplossingen. Toch doen ze dit allemaal op een andere manier. Zo ligt de nadruk in Amsterdam vooral op het bewust maken van het management dat een divers ambtenarenapparaat belangrijk is om de aansluiting met de veranderende bevolking niet te verliezen.

Inhoud van de sollicitant

In Groningen is er weer een andere aanpak. Volgens wethouder Joost van Keulen is in Groningen juist geen diversiteitsbeleid nodig. “Wij kijken puur naar de inhoud van de sollicitanten en willen dat de gemeente de samenstelling van de stad zo goed mogelijk laat zien. Als de beste sollicitant iemand met een migratieachtergrond is, dan is dat mooi meegenomen”. De nadruk in Groningen ligt vooral op het aannemen van meer jongeren in verband met een pensioengolf. Een groot deel van de jonge ambtenaren heeft een niet-westerse achtergrond. Ook Groningen doet een proef met anoniem solliciteren, maar dit leidt tot zover niet tot meer instroom van mensen met een migratieachtergrond.