“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”
9,7
Klanten vertellen

1144 beoordelingen

Bij de gemeente Amsterdam zijn de afgelopen vier jaar maar liefst 32 fraude- en corruptiegevallen aan het licht gekomen. Dit blijkt uit een inventarisatie van het stadsbestuur. De schade loopt in de honderdduizenden euro’s.

Alle fraudegevallen worden goed bekeken. In negentien van de 32 gevallen is er sprake van plichtsverzuim. Hierdoor zijn in totaal negen ambtenaren hun baan kwijt geraakt. In tien gevallen is een lichtere straf gegeven. Vijf onderzoeken richtten zich op externe medewerkers, waarmee de lopende contracten zijn beëindigd. In vier zaken is aangifte gedaan bij de politie.  Daarnaast lopen er nog twee onderzoeken.

Onderzoek

In de onderzoeken wordt bekeken naar de handel en wandel van medewerkers die een of meerdere opdrachten aan bevriende partijen hebben gegund. Vorig jaar werd een ambtenaar ontslagen, omdat hij via het bedrijf dat hij runde met zijn vrouw voor ten minste 500.000 euro aan rekeningen had ingediend, zonder enige tegenprestatie te leveren. In 2013 werd ook interne financiële fraude vastgesteld, waarbij een medewerker vanuit zijn eigen bedrijf facturen stuurde voor niet uitgevoerde werkzaamheden. Deze ambtenaar zou de gemeente voor zo’n 250.000 euro hebben gedupeerd. Ook dit dienstverband is verbroken. Ook in 2014 was er een gevalletje factuurfraude. Dit keer werd een stagiair ontslagen na fraude met facturen. Dit kostte de gemeente 160.000 euro.

Integriteit

Een woordvoerder van burgemeester Van der Laan laat weten dat de gemeente veel waarde hecht aan integriteit. “Dit heeft effect op het vertrouwen dat burgers in de overheid hebben. Amsterdammers mogen van ons verwachten dat we altijd en overal zorgvuldig om gaan met de schatten die ons worden toevertrouwd, of het nu geld is, informatie of iets anders”. De burgemeester is ondertussen een fraudeoffensief gestart in de gemeente. “We gaan actief op zoek naar overtredingen en nemen de maatregelen die nodig zijn”.