“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Eervol ontslag niet altijd even makkelijk

28 aug, 2017 | Algemeen, Rechtspraak
9,7
Klanten vertellen

1144 beoordelingen

Het is niet altijd even makkelijk om een ambtenaar te ontslaan. Dit ondervond een gemeente aan den lijve toen zij een medewerkster eervol wilden ontslaan na een conflict met een aantal collega’s. Dit bleek nog niet zo gemakkelijk te zijn.

Conflicten

In 2008 kwam de vrouw in dienst van de gemeente in een leidinggevende positie. Door reorganisaties komt zij een aantal keren op andere afdelingen terecht. In 2012 ontstaan de eerste conflicten met een collega en een leidinggevende. In 2014 ontstaat opnieuw een conflict met een andere leidinggevende.

Functioneren

Het functioneren van mevrouw en een stukgelopen mediationtraject worden in 2015 aan de kaak gesteld. Voor haar een reden om zich ziek te melden. Een aantal maanden later escaleert het conflict tussen mevrouw en haar ondergeschikten. Zij wordt voor vier weken geschorst. Zij krijgt het verwijt dat zij niet goed met conflicten om kan gaan. Uiteindelijk wordt in 2016 besloten om de ambtenaar eervol te ontslaan.

Bezwaar

De ambtenaar maakt bezwaar tegen het ontslag en met succes. De adviescommissie bezwaarschriften adviseert de gemeente om het bezwaar gegrond te verklaren. Er zouden al jarenlang problemen met de ambtenaar zijn, maar helaas heeft gemeente verzuimd hier een dossier van aan te leggen. Daardoor kan zij niet op basis van functioneren worden ontslagen. In het personeelsdossier staan alleen maar goede en uitstekende beoordelingen.

Reden voor ontslag

De reden voor het ontslag moet in dit geval niet het functioneren van de ambtenaar zijn, maar ligt meer op het gebied van verstoorde arbeidsverhoudingen. De situatie moet dan zo erg zijn dat voortzetting van het dienstverband redelijkerwijs niet van de gemeente kan worden verwacht. De vraag die nu de kop op steekt is of er ten tijde van het ontslag inderdaad sprake was van een verstoorde arbeidsverhouding.

De rechter

Het geval komt uiteindelijk bij de rechtbank terecht. De rechtbank Rotterdam oordeelt dat de gemeente niet hard kan maken dat de verstandhouding voor het ontslag al dermate was verstoord, dat ontslag op zijn plek was. De rechtbank kan niet voorbij gaan aan het positieve personeelsdossier van de ambtenaar. Toch is de situatie ondertussen zo verslechterd dat de gemeente toch vasthoudt aan haar standpunt, dat de ambtenaar niet terug kan komen op de werkvloer. De rechtbank begrijpt dat het een lastige situatie is, maar oordeelt toch dat de partijen hier samen een goede oplossing voor moeten vinden. De gemeente draait vervolgens op voor de proceskosten.

Ook als overheidsinstelling is het opbouwen van een dossier noodzakelijk. Bent u ambtenaar en dreigt er ontslag? Hou dan zelf ook een dossier bij van positieve punten.