“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Doorgaan met roken geen reden voor strafontslag ambtenaar

14 aug, 2018 | Rechtspraak
9,7
Klanten vertellen

1144 beoordelingen

Een ambtenaar werkte volgens haar werkgever niet genoeg mee aan opdrachten om haar levensstijl aan te passen. Er volgde vervolgens strafontslag. De Centrale Raad van Beroep oordeelde dat dit ontslag onterecht was.

De ambtenaar in kwestie was vaak ziek. Daarom had de gemeente in overleg met de bedrijfsarts een onderzoek ingesteld. De ambtenaar in kwestie ontvang adviezen voor het verbeteren van haar levensstijl en het terugdringen van het ziekteverzuim. Er werd onder andere geadviseerd om twee keer in de week te gaan sporten, te stoppen met roken en een bezoek te brengen aan een dietist. De ambtenaar volgde de adviezen niet op. En de gemeente gaf aan dat zij dit zagen als plichtsverzuim. Er volgde strafontslag.

De zaak kwam bij de Centrale Raad van Beroep. Dit is de hoogste rechter voor ambtenarenzaken. De raad gaf aan dat levenstijlp[drachten een inbreuk maken op de privacy en persoonlijke levenssfeer van de ambtenaar. De ambtenaar kon daarom terugkeren in haar oude functie. Dit heeft ze echter niet gedaan. Ze ging akkoord met een ontslagvergoeding.