“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Forse daling aantal overheidsbanen verwacht

02 jan, 2012 | Algemeen
9,7
Klanten vertellen

1144 beoordelingen

De werkgelegenheid in het openbaar bestuur staat onder grote druk. Volgens prognoses van de Raad voor Werk en Inkomen verdwijnen er jaarlijks 8.000 banen en neemt het aantal vacatures jaarlijks met 5 procent af. Dit terwijl ambtenaren in andere sectoren moeilijk aan de bak komen.

Momenteel is de sector openbaar bestuur goed voor 538.000 banen (ruim 466.000 fte). Maar de werkgelegenheid neemt de komende jaren sterk af, zo becijferde de Raad voor Werk en Inkomen (RWI), het expertisecentrum van werkgevers, werknemers en gemeenten. Per jaar krimpt het aantal banen met 1,5%. Dit betekent dat er zo’n 8.000 banen op jaarbasis verdwijnen.

Het aantal vacatures bij de overheid is in vergelijking met andere sectoren erg laag en neemt de komende jaren nog verder af. De RWI verwacht dat het aantal vacatures jaarlijks met maar liefst 5 procent krimpt.

Belangrijkste reden voor de afname is het kabinetsvoornemen om te komen tot een compactere overheid en de bezuinigingen die daarmee gepaard gaan. Omdat de meeste bezuinigingen hun beslag nog moeten krijgen, kunnen de cijfers oplopen.

Ambtenaren komen elders moeilijk aan de bak

De grote vraag is de komende jaren dus niet waar overheidsorganisaties hun personeel vandaan halen, maar hoe ze van hun personeel afkomen. Bij de overheid werken veel mensen met een economische, bestuurlijke of juridische achtergrond. Op de arbeidsmarkt is er geen tekort aan deze beroepsgroepen, waardoor overstappen naar andere sectoren moeilijk wordt.

Dit nadeel wordt nog eens vergroot door de relatief hoge leeftijd van ambtenaren. Bovendien werken de meesten relatief lang binnen het openbaar bestuur. Ze hebben hierdoor specialistische kennis en sectorspecifieke competenties, die waar werkgevers buiten de overheid weinig geen behoefte aan hebben, aldus de RWI.

De RWI vindt dan ook dat de overheid specifiek beleid moet maken, gericht op een brede inzetbaarheid van overheidspersoneel zowel binnen als buiten de overheid.

Bron: InOverheid.nl