“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Cao-akkoord voor personeel MBO

06 jun, 2014 | Algemeen
9,7
Klanten vertellen

1144 beoordelingen

Medewerkers in het middelbaar beroepsonderwijs hebben een cao. Werkgeversorganisatie MBO Raad heeft hiertoe een akkoord gesloten met de vakbonden. De nieuwe cao zou per 1 augustus 2014 moeten ingaan, zo heeft de onderwijsvakbond AOb laten weten. In de cao zijn afspraken gemaakt over onder andere de aanpak van de werkdruk en loonsverhoging.

Staking

Vorige maand hebben nog duizenden mbo-medewerkers gestaakt uit protest tegen de werkdruk. Aanleiding was het stuklopen van het cao-overleg. De staking heeft bijgedragen aan het akkoord.

Akkoord achterban

De cao geldt voor ruim 55.000 medewerkers in het mbo en de volwasseneneducatie. De achterban van zowel de werkgeversorganisatie als van de vakbonden moet nog wel akkoord geven. Dat gebeurt naar verwachting begin juli. Hoeveel de werknemers er volgend jaar bij krijgen hangt af van het bedrag dat het kabinet beschikbaar stelt.

Blij

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is blij met de overeenstemming. Leraren krijgen zelf meer zeggenschap binnen de school over de invulling van hun onderwijs. Dat is winst voor het hele mbo. Eerder werden voor het hele onderwijs afspraken gemaakt over minder rompslomp, een lagere werkdruk en meer ruimte voor docenten voor professionele ontwikkeling.