“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Angstcultuur bij gemeente Rotterdam

10 jul, 2018 | Algemeen, Politiek
9,7
Klanten vertellen

1144 beoordelingen

Ambtenaren van de gemeente Rotterdam leven in een angstcultuur. Zij worden door hoge ambtenaren en bestuurders onder druk gezet om regels te overtreden, informatie achter te houden of bepaalde mensen een voorkeursbehandeling te geven. Tenminste 7 procent van de Rotterdamse ambtenaren heeft hier wel eens mee te maken gehad.

Werken onder druk

Dit blijkt uit een enquête van de Rekenkamer Rotterdam. Zij publiceerden onlangs het rapport ‘Werken onder druk’. De enquête werd gehouden onder 2200 ambtenaren in Rotterdam. Daarnaast werden er tientallen interviews gehouden. De conclusie van het rapport is dat er onder de ambtenaren een angstcultuur heerst. Zij durven deze situaties niet te melden en hebben er geen vertrouwen in dat er iets met hun melding wordt gedaan. Daarnaast hebben zij het idee dat het onveilig is om een melding te maken van de misstanden.

Druk

Bijna 20 procent van de Rotterdamse ambtenaren geeft aan een oneigenlijke bestuurlijke druk te voelen. Tegenspraak wordt niet geduld en er is een grote afstand tussen leiding en de uitvoerenden. Het collega van Rotterdam kan zich niet vinden in deze uitkomst. Volgens hen is het onderzoek te weinig representatief en is het logisch dat bestuurders hun invloed gebruiken om bepaalde zaken aan te pakken. Volgens het college voelen veel ambtenaren de druk, maar is dit meer hun beleving. Wel zijn de ambtenaren positief over hun werkomgeving en is er een grote loyaliteit.