“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”
9,7
Klanten vertellen

1144 beoordelingen

Op dinsdag 28 januari wordt er in de Tweede Kamer gestemd over de aanpassingen binnen het arbeidsrecht. Er liggen plannen om de status van de meeste ambtenaren te veranderen. Het ambtenarenrecht zal dan gelijk worden getrokken met het recht van de "gewone werknemer". De plannen hebben onder andere betrekking op het ontslagrecht. Echter ambtenarenbond AbvaKabo FNV is tegen deze plannen.

Bijzondere rechtspositie ambtenaren nodig

Voorzitter bij AbvaKabo FNV, Corrie van Brenk, geeft aan dat de bijzondere rechtspositie van ambtenaren nodig is. Medewerkers bij de overheid moeten beschermd blijven tehen politieke willekeur. De politiek kan niet zomaar de rechtspositie van ambtenaren aanpassen.
AbvaKabo FNV zal dinsdag een eigen debat houden voor de rechtspositie van ambtenaren.

Plannen uit het regeerakkoord

Het initiatief komt van D66 en CDA, echter de plannen van het huidige kabinet sluiten erop aan. Het doel van de plannen is dat er meer gelijke behandeling en flexibiliteit is, er een makkelijkere overstap is tussen overheid en marksector komt en minder bureaucreatie. De wijzigingen zullen eenmalig tussen 56 en 198 miljoen gaan kosten, maar een besparing tussen de 7 en 24 miljoen per jaar opleveren.

Wijzigingen gelden niet voor alle ambtenaren

Per 2017 zouden de wijzigingen in moeten gaan. De wijzigingen zouden niet voor alle ambtenaren gaan gelden. Militaire ambtenaren, politieke ambtsdragers, ambtenaren in openbaar ministerie en rechtspraak, leden van Hoge Colleges van Staat, leden van zelfstandige bestuursorganen, notarissen en gerechtsdeurwaarders blijven uitzonderingen. Als een extra voorstel morgen wordt aangenomen zal de uitzonderingen ook voor personeel van politie en Defensie gaan gelden.