“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Ambtenaren vol vertrouwen over eigen digivaardigheden

29 jan, 2018 | Algemeen
9,7
Klanten vertellen

1144 beoordelingen

Ambtenaren vinden het onzin om zich te laten bij- of nascholen op het gebied van digitale vaardigheden. Zij zijn massaal van mening dat zij behoorlijk hun mannetje kunnen staan als het om digitale vaardigheden gaat.

Digitaal

Ook bij overheidsorganisaties gaat het grootste deel van alle werkzaamheden digitaal. Het is de bedoeling dat de digitale dienstverlening proactief georganiseerd wordt rond de wensen en behoeften van burgers en bedrijven. De vraag is alleen of de digitale vaardigheden van ambtenaren hiervoor wel toereikend zijn.

Onderzoek

Om dit te bekijken werd er door het onderzoeksbureau Overheid in Nederland een onderzoek gedaan naar de digivaardigheden van ambtenaren. In totaal deden 577 ambtenaren mee aan het onderzoek. Al snel bleek dat de ambtenaren een hoge pet van zichzelf op hadden als het gaat om de vaardigheden op digitaal gebied. Maar liefst 46 procent is het ‘zeer eens’ met de stelling dat ze over voldoende vaardigheden beschikt om met digitale middelen om te gaan. 35 procent is het eens met deze stelling.

Het kan beter

Gelukkig zijn er ook ambtenaren met wat meer zelfkennis. Zo gaven sommige ambtenaren aan dat het altijd beter kan. Zij kennen de basis van de systemen waar zij mee werken, maar weten dat er meer mogelijk is. Zij geven aan helaas geen tijd te hebben om zich hier eens goed in te verdiepen. Maar 33 procent heeft zich de afgelopen jaren laten bij- of nascholen. 67 procent niet. Zij proberen zichzelf aan te leren nieuwe software te gebruiken.

Veilige informatievoorziening

Bij de overheden wordt veel gewerkt met gevoelige informatie. Het is dan ook van essentieel belang dat er op een goede manier met deze informatie wordt omgegaan en er sprake is van een veilige informatievoorziening. Het gaat hier om privacy. Daarbij is het essentieel dat de ambtenaren ook op digitaal gebied weten wat zij doen. In het kader van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden er meer eisen gesteld aan de verwerking van persoonsgegevens. Dit heeft ook zo zijn gevolgen voor het werk van de ambtenaren. 85 procent van de ondervraagden is op de hoogte van de AVG. 66 procent heeft hier instructies over gehad van hun werkgever. Als het echter gaat om een veilige opslag van gegevens hebben de meeste ambtenaren niet het idee dat hun kennis op dit gebied is vergroot.

Onveranderde werkwijze

De helft van de ambtenaren geeft aan dat zij anders met vertrouwelijke informatie omgaan. Toch heeft 40 procent zijn werkwijze niet veranderd. Veel hiervan geven aan dat zij altijd al zorgvuldig en voorzichtig waren met de informatie die zij kregen. Anderen geven aan dat zij nog bezig zijn om zich aan te passen aan de nieuwe situatie.