“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Ambtenaren onderschatten kansen op arbeidsmarkt

12 sep, 2011 | Algemeen
9,7
Klanten vertellen

1144 beoordelingen

Als overheidsmedewerkers meer zicht hebben op de arbeidsmarkt, zouden ze makkelijker kiezen voor een nieuwe carrière buiten de overheid. Dat is een van de conclusies van een onderzoek naar arbeidsmobiliteit uitgevoerd door het instituut voor arbeidsvraagstukken (IVA).

Vertalen naar marktsector

Arbeidsmobiliteit onder ambtenaren is momenteel een belangrijk thema omdat de komende tijd duizenden ambtenaren op zoek moeten naar een andere baan door de ingrijpende bezuinigingen. Maar ambtenaren weten bijvoorbeeld vaak niet hoe hun competenties vertaald kunnen worden naar functiecategorieën in de marktsector. Ook het management stimuleert mobiliteit niet, er is vaak een te afwachtende houding.

Geen onwil

Het onderzoek werd gedaan in opdracht van POSG, JS Consultancy en MZ service om te onderzoeken wat de belemmeringen en stimulerende factoren voor ambtelijke mobiliteit zijn. Volgens Frank Damen, directeur van POSG, is het bij de ambtenaren zeker geen kwestie van onwil: ‘Ze willen wel bewegen, als ze maar zicht hebben op de arbeidsmarkt. Het is belangrijk dat hun CV en competenties vertaald worden naar andere mogelijkheden buiten de overheid.’

Andere functienamen

Zelfs simpele zaken als de benaming van functies kan een belemmering vormen bij het zoeken naar een baan volgens Damen: ‘Functienamen zijn in het bedrijfsleven veel breder dan bij de overheid, die moeten in feite geanalyseerd en vertaald worden. Anders missen ambtenaren de kans om uiteindelijk bij de vacature terechtkomen die geschikt voor ze is.’

Boventalligheid

Arbeidsmobiliteit is volgens Damen iets waar geen enkele overheid momenteel onderuit komt: ‘Op korte termijn is er een enorme boventalligheid onder ambtenaren, er zal toch echt wat moeten gebeuren. Werkgevers zouden niet in paniek moeten raken, maar meer aan het mobiliteitsbeleid moeten doen.’

Bron: www.binnenlandsbestuur.nl