“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Ambtenaren negatief over digitalisering

06 apr, 2018 | Algemeen, Politiek
9,7
Klanten vertellen

1144 beoordelingen

Qua digitalisering loopt de overheid flink achter op schema. Het ene na het andere Rijksprogramma wordt uit de kast getrokken, maar krijgen maar weinig positieve reacties van de ambtenaren waar ze voor bedoeld zijn. De ambtenaren klagen over een gebrek aan doelmatigheid en voelen zich hierdoor ‘in de steek gelaten’. Dit blijkt uit een onderzoek van I&O research.

Doelstelling

Al in 2013 schreef minister Plasterk van Binnenlandse Zaken in zijn visiebrief ‘Digitale overheid’ dat uiterlijk in 2017 alle zaken met de overheid digitaal zouden kunnen plaatsvinden. Deze doelstelling is niet gehaald. Het is zelfs maar de vraag of dit ooit gaat lukken. Zo’n 30 procent van de ambtenaren ziet dit somber in en verwacht dat het contact tussen de overheid en burgers en ondernemingen nooit helemaal digitaal zal gaan verlopen. Drie op de tien denken dat dit nog wel gaat lukken, maar dat deze ontwikkeling tussen 2020 en 2025 zal gaan gebeuren. Een even groot aantal denkt dat het nog langer zal gaan duren. Op dit moment is maar 1 procent van mening dat de dienstverlening ondertussen volledig is gedigitaliseerd.

Frustratie

Het gebrek aan vooruitgang frustreert de ambtenaren mateloos. Het gaat allemaal niet snel genoeg en veel ambtenaren lijken zich in de steek gelaten te voelen. Rijksprogramma’s die moeten helpen bij deze digitalisering krijgen veel kritiek. Er lijkt veel geld gepompt te worden in de betreffende programma’s maar de resultaten zijn nihil. Zo is er vanaf 2015 jaarlijks een miljoen euro uitgegeven aan het programma Digitaal 2017. Meer dan de helft (58 procent) van de gemeenteambtenaren vindt het onduidelijk of deze programma’s iets hebben bijgedragen aan de digitalisering. Er zouden teveel van deze programma’s zijn en de doelmatigheid is ver te zoeken. Veel ambtenaren geven aan dat ministeries wat betreft de digitalisering ‘volstrekt langs elkaar heen werken’. Ook is er ‘onvoldoende regie’.

Eensgezindheid

Directeur VNG Realisatie Hugo Aalders geeft aan dat de onderlinge coördinatie inderdaad beter had gekund. Vooral het gebrek aan eensgezindheid onder de gemeenten is een belangrijke belemmering geweest. Het is belangrijk dat er meer samenwerking komt tussen de gemeenten om de digitalisering sneller te kunnen laten verlopen. En deze versnelling is hard nodig. 63 procent van de ambtenaren is van mening dat de samenleving sneller digitaliseert dan de overheid.