“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Ambtenaar ziet loonkansen somber in

27 mei, 2019 | Algemeen, Politiek
9,7
Klanten vertellen

1144 beoordelingen

Veel ambtenaren zijn bang dat hun rechtspositie er volgend jaar op achteruit gaat. Het gaat om bijna de helft van de ambtenaren. Zij staan argwanend tegenover de gevolgen van de invoering van de Wet normalisering, waardoor ambtenaren en werknemers in de private sector voortaan dezelfde rechten en plichten krijgen. Dit blijkt uit een onderzoek van Berenschot.

Wet normalisering

Als alles goed gaat zal de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren vanaf 1 januari 2020 in gaan. De wet moet ervoor zorgen dat de rechtspositie van ambtenaren en werknemers gelijk wordt getrokken. Dit zal er uiteindelijk voor zorgen dat ambtenaren minder goed worden beschermd. Zo’n 48 procent van de ambtenaren is bang dat met deze nieuwe wet makkelijker worden overgeplaatst of ontslagen. 45 procent is van mening dat de wet minder bescherming biedt tegen politieke willekeur.

Bovenwettelijke uitkeringen en wachtgeld

Meer dan de helft van de ondervraagde ambtenaren (54 procent) is bang dat werkloosheidsregelingen op de schop gaan. Zo denken zij dat de bovenwettelijke uitkering en wachtgeld zullen vervallen. Ruim een kwart houdt er rekening mee dat ook de pensioenen zullen worden versoberd.

Overstappen

Een voordeel van het gelijktrekken van ambtenaren en werknemers is volgens de overheid dat het voor ambtenaren makkelijker wordt om over te stappen naar de marktsector en vice versa. Ook zou het voor overheidsinstanties makkelijker worden om personeel te vinden. De ambtenaren geloven hier echter niet zo in. Maar één op de tien ambtenaren ziet dit als een voordeel.

Onrust en onduidelijkheid

Al met al zien de meeste ambtenaren de nieuwe wet met angst en beven tegemoet. Er is veel onrust en onduidelijkheid. Dit heeft ook te maken met een gebrek aan informatie. Twee op de drie ambtenaren is onvoldoende geïnformeerd over de gevolgen van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.