“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Ambtenaar ontslagen vanwege biertje

13 jun, 2022 | Algemeen, Rechtspraak
9,7
Klanten vertellen

1144 beoordelingen

Een ambtenaar die in de tijd van de baas zijn auto zo nu en dan langs de weg parkeerde en een biertje dronk is terecht ontslagen. Zo oordeelde de bestuursrechter.

Melding over stilstaande auto

De man was sinds 1979 in dienst bij een gemeente. In 2018 kwam er een melding binnen dat er regelmatig een gemeente-auto langs de weg stond, waarin men niets zat te doen. De gemeente ging op onderzoek uit en al snel bleek wat er aan de hand was. De ambtenaar zelf verklaarde dat hij sneller en harder werkte dan zijn collega’s en daarom tijd over had die hij moest doden. Dit deed hij in zijn auto langs de kant van de weg.

Onderzoek

Het zat de gemeente niet lekker en zij besloten de wagen dan ook te laten volgen door de bedrijfsrecherche. Er werd een GPS-tracker geplaatst. Uit de verzamelde gegevens bleek dat de auto in 5 maanden tijd maar liefst 23 keer voor het einde van de werktijd 30 tot 60 minuten stil stond op plekken die niets met het werk van doen hadden. Dat komt neer op ruim één keer per week. Vervolgens zijn de urenbriefjes van de ambtenaar gecontroleerd. Hieruit bleek dat de man de tijd dat hij langs de weg stil stond wel als diensturen had opgevoerd. Ook werd één keer tijdens een observatie gezien dat de man in die tijd twee blikken bier dronk.

Strafontslag

Na een gesprek werd de ambtenaar door de gemeente geschorst. Zij confronteerden hem met de bevindingen van de bedrijfsrecherche. De ambtenaar erkende dat hij soms na werktijd met de gemeenteauto stil staat en daarbij ook wel eens een biertje nuttigt. Na de schorsing besloot de gemeente de man te ontslaan vanwege ernstig plichtsverzuim. De man wordt verweten dat hij alcohol gebruikte onder werktijd en fraudeerde met de urenregistratie.

Bezwaar

De ambtenaar ging in bezwaar tegen het ontslag en stapte uiteindelijk naar de rechter. Bij de rechter voerde hij aan dat hij sneller en harder werkte dan zijn collega’s en hij om die reden eerder klaar was met zijn werkzaamheden. Hij zou daardoor tijd over hebben en die tijd doden in zijn bedrijfsauto.

Rechter gaat niet mee

De rechter veegde deze argumenten echter snel van tafel en benadrukte dat de ambtenaar gedurende zijn werktijd toch echt arbeid moet verrichten. Het was dan ook niet de bedoeling dat een werknemer op eigen initiatief een andere invulling geeft aan zijn werktijd. De auto langs de weg parkeren en wachten tot de werkdag erop zit, is dus echt niet de bedoeling.

Hoger beroep

De ambtenaar wilde zich er echter niet bij neerleggen en ging in hoger beroep. Hij voerde onder andere aan dat hij niet gevolgd zou mogen worden en zag dit als een schending van zijn privacy. De rechter was het daar niet mee eens, omdat de observaties plaatsvonden in openbare ruimten en binnen werktijd. Van privacy schending zou dan ook geen sprake zijn.

Geen ontslagvergoeding en geen WW

Hoewel de rechter wel erkent dat de man een lang dienstverband heeft en altijd goed heeft gefunctioneerd, vindt hij de straf (het ontslag) niet onevenredig zwaar. Gezien het ontslag het gevolg is van verwijtbaar handelen kan de ambtenaar waarschijnlijk wel naar een ontslagvergoeding en WW-uitkering fluiten.