“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Aantrekkelijker om ambtenaar in vaste dienst te nemen

14 jul, 2017 | Politiek
9,7
Klanten vertellen

1144 beoordelingen

Het wordt voor gemeenten aantrekkelijker om een ambtenaar in dienst te nemen. Momenteel “huren” veel gemeenten nog krachten in. De vakbonden en de Verenging Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben hierover een akkoord bereikt. Een gunstige ontwikkeling voor de ambtenaren.

Het nieuwe CAO geldt per 1 mei 2017. De Gemeente Amsterdam gebruikt het nieuwe CAO ook als basis voor afspraken met zijn eigen ambtenaren. Formeel is het niet op hen van toepassing.  De Gemeente Amsterdam hanteert de Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam als CAO. Hierin staan aanvullende afspraken bovenop het landelijke CAO. Na het ­zomerreces wordt het landelijke akkoord worden ­verwerkt de Amsterdamse regeling.

Afspraken akkoord

In het akkoord zijn verschillende afspraken opgenomen waaronder een stapsgewijze loonsverhoging van 3,25%. Daarnaast wordt het payrollwerk teruggedrongen. Het FNV is erg blij dat hier eindelijk goede afspraken over zijn gemaakt.

Gelijk loon

Ambtenaren in vaste dienst krijgen straks hetzelfde uitbetaalt als payrollwerknemers. Ook krijgen ze dezelfde bijdrage voor het opbouwen van hun pensioen en sociale zekerheid. Indien een Gemeente een payrollwerknemer aanneemt betalen ze hier een extra toeslag voor. Hierdoor wordt het voor de gemeente aantrekkelijker om ambtenaren in vaste dienst te nemen.

Ook moeten gemeenten meer jongeren aan een baan helpen. Ze maken hiervoor gebruik van een zogenaamde generatiepact. Er is afgesproken dat zo’n tweeduizend jongeren een baan bij de gemeente krijgen in 2017/2018. Daarnaast wordt er met behulp van een zogenaamde “leerambassadeur” gewerkt aan de ontwikkeling van werknemers. Hiermee hopen ze de loopbaankansen van hun ambtenaren te vergroten.